Sochy
lékařský symbol

"Povinností každého jednotlivce je zajistit pro sebe, svou rodinu a své přátele jistotu být zdravý. Tuto jistotu vám pomůže zajistit komplexní a především pravidelná zdravotní péče. Pravidelná zdravotní péče vám zajistí to, že nebude docházet k nepředvídaným okolnostem v osobním a pracovním životě. Každý zodpovědný člověk by měl alespoň jednou ročně absolvovat komplexní preventivní lékařské vyšetření, které určí míru zdravotního rizika v jeho životě a ve vztahu k podnikání a případné další odpovědnosti."

Cílem mého zdravotnického zařízení je poskytnout všem osobám, společnostem a zájmovým sdružením komplexní zdravotní péči, která umožní včas odhalit případná onemocnění, zdravotní rizika spojená s vlivy pracovního prostředí, a tím předejít nepředvídaným okolnostem a komplikacím v osobním, pracovním i společenském životě.

Nejedná se pouze o jednorázová vyšetření, ale o soustavnou zdravotní péči, kterou určují výsledky dosažené v jednotlivých vyšetřeních. Jistota, kterou získáte odpovídající lékařskou péčí o svůj celkový zdravotní stav, vám přinese klid, pohodu do vaší rodiny i vašeho zaměstnání. Rozmanitost specializovaných výkonů a komplexní péče v mých ordinacích umožňuje vybrat pro vás optimální zdravotní péči.

Lékaři, kteří o vás budou pečovat, sídlí v ordinacích v centru Prahy, v dosahu Václavského náměstí.

Počet přístupů od 1.1.2005: 526 100