Sochy
Kardiolog:
  MUDr. Viliam Nádassy
telefon: 224 212 468, 234 630 594
mail: nadassy.zdrav@volny.cz

Ordinační hodiny:

Středa:8:00-14:00 MUDr. Nádassy

Kardiologická ordinace

Poskytované služby kardiologické ordinace:

 • specializovaná ambulantní kardiologie zahrnuje širokou škálu neinvazivních kardiologických vyšetření, která mohou odhalit nejrůznější chrobné stavy srdce
 • komplexní klinické kardiologické vyšetření, dále
 • zátěžová bicyklová ergometrie, zátěžové EKG: může odhalit přítomnost závažné ischemické choroby srdeční, hypertenzi, některé poruchy srdečního rytmu a určí celkovou fyzickou zdatnost
 • barevná echokardiografie: ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, vyšetření jednotlivých srdečních dutin, chlopní a jejich funkčního stavu, která jsou vyhodnocena kardiologem
 • holterovské 24 hodinové monitorování EKG: slouží k vyšetření závažných poruch srdečního rytmu, které vyžadují urgentní specializovanou kardiologickou léčbu nebo zavedení pacemakeru
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku: slouží k objektivizaci výše krevního tlaku. Na základě analýzy získaných údajů lze potvrdit nebo vyloučit onemocnění, upravit a optimalizovat léčbu
 • poradenství v oboru kardiologie
 • pro časovou náročnost kardiologického vyšetření je nutné se předem objednat
 • duplexní ultrasonografické vyšetření tepen a žil, (dnes nejrozšířenější metoda v angiologii) ultrazvukovým přístrojem neboli sonografem lze vyšetřit tepny i žíly hlavové, horní končetiny, dolní končetiny, břišní dutiny, suverenní metoda k odhalení hluboké žilní trombózy
 • funkční vyšetření žil před operací varixů
 • poradenství v oboru angiologie
 • pro časovou náročnost angiologických vyšetření je nutné se předem objednat

Va Sera ( Vascular Screening Systém)

Nová diagnostická metoda k měření cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika.

Dle statistik WHO v.r. 2003 zemřelo nejméně 16.7 milionů lidí tzn. 29.2 % ze všech úmrtí, na různé formy kardiovaskulárních nemocí. Většině těchto nemocí lze předejít prevencí, soustředěním se na primární rizikové faktory. Kardiovaskulární, cerebrovaskulární nemoci, diabetes, hypertense, ateroskleróza a různé závažné nemoci periferních cév jsou ty nejzávažnější na které se prevence má zaměřovat.

Tato diagnostická metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným věkem vyšetřovaného.
Index CAVI oscilometrická metoda, která není závislá na kolísání krevního tlaku, určuje kardiovaskulární index s určením rizika event. už přítomnosti kardiovaskulární nemoci.
Index ABI neboli index paže – kotník určuje možné zúžení nebo dokonce uzávěr tepen na periferii končetin.

Vyšetření je neinvazivní. Probíhá v klidu, v leže na lůžku. Snímá se současně EKG záznam, Plethysmografický záznam žilní na všech končetinách, Dopplerovský záznam na tepnách všech končetin, současně měří krevní tlak na všech končetinách.Ze zjištěných údajů je vypočítán biologický věk tepen. Pružnost tepen tj. index CAVI a ABI.
Vyšetření má ohromnou vypovídající hodnotu o současném zdravotním stavu a určením kardiovaskulárního rizika s velmi vysokou přesností.

Počet přístupů od 1.1.2005: 526 091